logo

Manu Forsblom

Manu Forsblom (1926–2002)

Välittömien vaikutelmien maisemat

Manu Forsblom. Keski-Suomen museon kuva-arkisto, kuvaaja tuntematon.

Manu Forsblom. Keski-Suomen museon kuva-arkisto, kuvaaja tuntematon.

Jyväskyläläisen yrittäjäperheen vesa Manu Forsblom sai vankan, kansainvälisen kuvataiteellisen koulutuksen. Hänen opinahjoihinsa kuuluivat muun muassa Suomen Taideakatemian koulu vuosina 1947–50, Académie André Lhote Pariisissa, sekä Accademia di Belle Arti Roomassa. Forsblomien suku oli yksi Jyväskylän perustajasuvuista, ja kumpikin Manu Forsblomin vanhemmista toimi yrittäjänä. Työteliäs ilmapiiri oli omiaan vaikuttamaan myös Forsblomin taiteellisen tuotantoon. Esimerkiksi hänen kuvataidettaan leimanneeseen kirkkaaseen värimaailmaan hän tutustui jo äitinsä muotiliikkeessä. Forsblomin teoksia oli ensimmäisen kerran esillä vuonna 1947 Helsingissä; hänen viimeinen näyttelynsä oli puolestaan laaja retrospektiivinen näyttely Keski-Suomen museossa vuonna 2002.

Maisemakuvaus on Forsblomin tuotannon keskiössä. Hän suosi töissään luonnosmaista tyyliä, joka oli saanut vaikutteita ranskalaisesta ekspressionismista ja erityisesti fauvismista. Taiteilija itse käytti musiikkitermiä prima vista (suom. ensi näkemältä) kuvaamaan omaa tyyliään. Musiikissa prima vista tarkoittaa ilman harjoittelua suoraan nuoteista soittamista, ja Forsblom käänsi ajatuksen kuvataiteen kielelle käyttämällä maalauksissaan nopeita, luonnoksenomaisia vetoja. Hän kuvasi usein keskisuomalaista maaseutua ja luontoa, mutta myös monia kansainvälisiä näkymiä, pääasiassa Espanjan, Ranskan ja Italian maisemia. Taiteilijan keskeisin väri oli vihreä, jota löytyy hänen töistään kaikkialta. Forsblom luonnehti vihreää vaikeaksi väriksi, jota oli välttämätöntä oppia hallitsemaan, jotta ylipäätään saattoi maalata.

Ominaista Forsblomin ilmaisulle on hetkellisyys ja luonnosmaisuuden tunne. Korostaakseen ekspressiivisen hahmotuksen välittömyyttä taiteilija käytti värien nopeita siirtymiä ja rinnastuksia, sekä valon voimakkaita, kosketuksenomaisia sävyjä. Väri oli taiteilijalle ensisijaisempaa kuin muoto, ja hänen figuurinsa ovatkin hyvin yksinkertaisia verrattuna hänen maalaustensa monisävyiseen värimaailmaan. Kuvataiteellisen uransa lisäksi Forsblom toimi kolmen vuosikymmenen ajan kuvaamataidon opettajana Jyväskylän ja Laukaan kouluissa sekä Jyväskylän työväenopistossa. Forsblomin oppilaiden joukkoon kuului muun muassa keskisuomalainen taidemaalari ja kuvanveistäjä Veikko Hirvimäki (1941– ). Forsblomin voimakkaan värimaailman voidaankin nähdä vaikuttaneen myös Hirvimäen maalaustaiteeseen.

Manu Forsblom oli Taidemaalariliiton, Jyväskylän Taiteilijaseuran sekä Kuvataiteilijasenioreiden jäsen.

Kai Kajander

 

Lähteet

  • ”Forsblom ja Talari”. Turun Sanomat 12.3.1982.
  • ”Forsblom maalaa akvarellimaisesti”. Päiväämätön lehtiartikkeli.
  • ”Heijastus kuin hetken hengitys”. Keskisuomalainen 19.12.1983.
  • ”Vihreä on minun värini”. Keskisuomalainen 27.3.2002.

  • Share